Huisregels Tandartspraktijk Kamphuis Wezep

Welkom bij Tandartspraktijk Kamphuis

Tandartspraktijk Kamphuis is uw tandarts in Wezep voor uitstekende mondzorg. Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor uw algehele gezondheid. Kwaliteit en persoonlijk contact staan bij ons centraal.

Huisregels

Welkom in onze praktijk

Graag delen we onze huisregels met u als (nieuwe) patiënt. Hoe meer u weet over onze werkwijze, des te beter kunnen wij u van dienst zijn.

Contact

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Op dinsdag zijn wij zelfs bereikbaar tot 21.00 uur.

Over vragen aangaande declaraties, behandelingen en afspraken kunt u ons uiteraard tijdens deze uren bereiken. Het zou kunnen zijn dat uw behandelaar u wegens werkzaamheden niet (meteen) te woord kan staan. U kunt dan uw boodschap doorgeven aan de baliemedewerkster.

Wilt u ons altijd informeren omtrent veranderingen in de verzekering (uw verzekeraar geeft ons geen wijzigingen door, dit in tegenstelling tot huisartsen en apotheken), huisartsen en/of specialisten, medicijnen etc.

Spoed

Kunt u ons niet bereiken op ons gewone nummer? Dan kunt u voor spoedklachten de praktijk telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur en op dinsdag tot 21.00 uur op nummer 038-3759604. Dit nummer is uitsluitend bestemd voor ernstige pijnklachten en het afmelden van een afspraak diezelfde middag of de volgende dag. Een spoedgeval is bijvoorbeeld een nabloeding na het trekken van een tand of kies, een flinke acute pijnklacht of een uitgeslagen tand. Luister altijd de volledige band af!

Eerste afspraak

Bezoekt u voor het eerst onze praktijk? Dan zullen wij voor u een ruime afspraak plannen. Voorafgaand aan uw bezoek, zullen we u een aantal vragen stellen om u beter te leren kennen. Tijdens uw eerste bezoek nemen we die graag met u door. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en maken we (als nodig) foto’s. Zo krijgen we een goed beeld van uw gebit en kunnen we u hierover ook het beste informeren.

Na uw behandeling krijgt u het advies een afspraak te maken bij de tandarts, mondhygiëniste of preventieassistente na 3, 4, 6, 9 of 12 maanden. U kunt deze afspraak meteen maken, hetgeen onze voorkeur heeft. Liever later een afspraak inplannen? Dan ontvangt u een oproepkaartje ter herinnering wanneer de afgesproken termijn verstreken is. Let op: tijdens de halfjaarlijkse controle is in principe geen tijd beschikbaar voor het vullen van gaatjes of uitgebreide behandelingen. Als dit nodig blijkt, kunt u direct een afspraak bij ons inplannen.

Afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak verzet worden. Doet u dit alstublieft tijdig (meer dan 48 uur tevoren), vaak kan er dan naar een goed alternatief worden gezocht. Geeft u zelf alvast aan op welke tijden u beschikbaar bent, zo kunnen we gericht op zoek naar een geschikt moment. Afzeggen is geen probleem, maar bedenk wel dat het (vaker) afzeggen van behandelingen van invloed is op de continuïteit van de zorg. Komt u uw afspraak niet na? Dan zullen wij uw bijdrage van de niet-nagekomen afspraak schenken aan een goed doel.

Corona

Ook nu kunt u veilig bij ons terecht voor een behandeling. We houden ons strikt aan de regels voor infectiepreventie. We hebben vanwege het coronavirus daarnaast een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen we u:

  • Poets thuis uw tanden
  • Beperk uw tijd in de wachtkamer; kom niet te vroeg
  • Desinfecteer uw handen na binnenkomst
  • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter afstand blijft een veilige afstand.

Krijgt u of een van uw huisgenoten corona-gerelateerde klachten zeg uw afspraak dan af. Neem bij twijfel contact op.

Behandelingen

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar dit is niet altijd mogelijk. Desgewenst kunt u informeren bij de baliemedewerkster naar de eventuele wachttijd.

Tijdens uw afspraak kunt u met maximaal 2 familieleden aanwezig zijn in de behandelkamer. Van hen wordt verwacht dat zij de behandeling niet storen.

Wat te doen bij spoed?

Indien u onverhoopt te maken krijgt met een spoedgeval, kunt u overdag altijd direct de praktijk bellen. Wacht daar niet te lang mee! In een aantal gevallen voorkomt directe hulp later veel complicaties. Buiten de gangbare praktijkuren kunt u altijd de praktijk bellen. U krijgt dan via ons antwoordapparaat te horen op welk telefoonnummer u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. Luistert u alstublieft altijd de volledige band af!

Is er sprake van minder dringende klachten (zoals een gevoelige tandhals, een gebroken vulling of losse kroon) dan is er geen sprake van spoed en vragen wij u te wachten tot de normale openingstijden. Wij zullen altijd proberen u zo spoedig mogelijk te helpen. Indien de drukte in de praktijk een behandeling op dezelfde dag niet toe mocht laten, plannen wij u op een later tijdstip in. Dit zal altijd in goed overleg gebeuren. Wij vragen dan uw begrip hiervoor.

Is uw prothese gebroken of kapot? Breng deze dan ’s morgens voor 9:00 uur naar Veluwe Mondzorg, Stationsweg 47, 8091 AB Wezep, tel. nr. 038-3764755. U heeft deze dan in principe dezelfde dag (rond 17.00 uur) weer terug! Verzekeraars vergoeden reparaties uitgevoerd via de tandarts meestal beter dan wanneer dit rechtstreeks bij een tandtechnieker plaatsvindt. Bovendien kunnen wij dan een zorgvuldige reparatie bewaken.

Tandenpoetsen

Bent u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de (balie)assistente om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Voor u en ons allebei plezieriger!

De mondhygiëniste en preventieassistente

Voor het bevorderen van uw mondgezondheid, staan onze medewerksters voor u ter beschikking. Het is immers een bekend feit dat de twee meest voorkomende ziektes van het gebit: gaatjes en tandvleesontstekingen, heel nauw samenhangen met een niet juist onderhoud van het gebit.

Een goede mondhygiëne is de eerste “pijler” van elk goed plan om een gebit in de toekomst goed gezond te houden of weer te krijgen. Daarbij zijn tandvleesziekten na het 50e levensjaar de belangrijkste oorzaak tot verlies van het gebit. Kortom een gezond gebit staat op een gezond fundament.

De mondhygiëniste en preventieassistentes hebben meer tijd voor deze behandeling dan de tandarts. Ze hebben daardoor ook meer tijd om tijd en aandacht te besteden aan de mondhygiëne en u hierover uitleg te geven. Bedenk u wel: een goede mondhygiëne lukt niet in een keer! Daarom adviseren wij u meerdere bezoeken. Door deze bezoeken regelmatig te doen, blijft u scherp en herinneren we u graag aan uw persoonlijke aandachtspunten om uw mond gezond te houden

Aansprakelijkheid

Let zelf op uw eigendommen. Tandartspraktijk Kamphuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Roken

De regels van de overheid zijn streng. In openbare gebouwen mag niet worden gerookt. Ook bij Tandartspraktijk Kamphuis mag u niet roken. U mag natuurlijk wel buiten roken.

Zakelijk

Tandartspraktijk Kamphuis is ARBO-gecertificeerd en werkt volgens het WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-protocol ter waarborging van een goede praktijkhygiëne en infectiepreventie.

Tandartspraktijk Kamphuis werkt volgens de Wet op de Privacy.

De betalingsvoorwaarden zijn de standaard voorwaarden van de KNMT. Een afschrift treft u aan in de wachtkamer. Op verzoek kunt u een afschrift verkrijgen. De facturering geschiedt door Infomedics.
Kopienota’s kunt u bij hen opvragen. Wij hanteren de Tarieven volgens het COTG.

Tandarts Kamphuis staat geregistreerd in het BIG beroepenregister.

Tandarts Kamphuis is KNMT-lid (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde).

Tot slot

Graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.