Huisregels

Welkom in onze praktijk

Op deze pagina vindt u informatie die van belang kan zijn wanneer u zich heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Hoe meer u weet over onze werkwijze, des te beter kunnen wij u van dienst zijn.

Om voor patiënten, bezoekers en medewerkers duidelijkheid te scheppen hebben wij huisregels opgesteld. De meeste huisregels spreken voor zich. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Bereikbaarheid

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Op dinsdag zijn wij tevens bereikbaar tot 21.00 uur.

Over vragen aangaande declaraties, behandelingen en afspraken, kunt u ons uiteraard tijdens deze uren bereiken. Het kan zijn dat uw behandelaar u wegens werkzaamheden niet (meteen) te woord kan staan. U kunt dan uw boodschap doorgeven aan de baliemedewerkster.

Kunt u ons niet bereiken op ons gewone nummer? Dan kunt u voor spoedklachten de praktijk telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur en op dinsdag tot 21.00 uur op nummer 038-3759604. Dit nummer is uitsluitend bestemd voor ernstige pijnklachten en het afmelden van een afspraak diezelfde middag of de volgende dag.

U kunt ons mailen. Adreswijzigingen ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk.
E-mail adres:info@tandartskamphuis.nl

Afspraken

Wanneer u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zullen wij voor u een ruime afspraak plannen. U heeft voorafgaand aan dit bezoek vragenlijsten ingevuld betreffende uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Tijdens uw eerste bezoek nemen wij deze vragenlijst met u door en zullen zonodig om extra informatie vragen, bijvoorbeeld over uw medicijngebruik. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s zijn , zullen deze zonodig worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zullen wij u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit.

Na uw behandeling krijgt u het advies een afspraak te maken bij de tandarts, mondhygiëniste of preventie assistente na 3, 4, 6, 9 of 12 maanden. U kunt deze afspraak meteen maken, hetgeen onze voorkeur heeft. Mogelijk vindt u dat lastig, dan kunt u een oproepkaartje ontvangen ter herinnering aan het feit dat de afgesproken termijn weer voorbij is. Tijdens de halfjaarlijkse controle is in principe geen tijd beschikbaar voor, bijvoorbeeld het vullen van gaatjes of uitgebreide behandelingen.

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak verzet worden. Doet u dit alstublieft tijdig (meer dan 48 uur tevoren), vaak kan er dan naar een goed alternatief worden gezocht. Geeft u zelf alvast aan op welke tijden u wel kunt. Dit voorkomt veel discussie en gezoek. Bedenk alstublieft dat het steeds weer afzeggen van behandelingen de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Het niet nakomen of niet voldoende tijdig afbellen van afspraken laat ons weinig andere keus dan het in rekening brengen van de kosten voor de gereserveerde tijd. Dit is overeenkomstig de leverings- en betalingsvoorwaarden en volgens door de verzekeraars en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde hiervoor opgestelde richtlijnen. Wj zullen uw bijdrage van de niet nagekomen afspraak schenken aan de Tjomme Foundation of Stichting AAP.

Wilt u ons altijd informeren omtrent veranderingen in de verzekering (uw verzekeraar geeft ons geen wijzigingen door, dit in tegenstelling tot huisartsen en apotheken), huisartsen en/of specialisten, medicijnen etc.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, doch dit is niet altijd mogelijk. Desgewenst kunt u informeren bij de baliemedewerkster naar een eventuele achterstand in de planning.

Tijdens uw afspraak kunt u met maximaal 2 familieleden aanwezig zijn in de behandelkamer. Van hen wordt verwacht dat zij de behandeling niet storen.

De herinnerings sms en email zijn een extra service van de praktijk. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Spoedgevallen

Wat te doen bij spoedgevallen?

(zoals een nabloeding na het trekken van een tand of kies, een flinke acute pijnklacht of een uitgeslagen tand)

Indien u onverhoopt te maken mocht krijgen met een spoedgeval kunt u overdag altijd direct de praktijk bellen. Wacht daar niet te lang mee! In een aantal gevallen voorkomt directe hulp later veel complicaties (bijvoorbeeld bij een uitgeslagen tand). Buiten de gangbare praktijkuren kunt u altijd de praktijk bellen; u krijgt dan via de telefoonbeantwoorder te horen waar u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. Zijn of haar telefoonnummer wordt genoemd op het antwoordapparaat in de praktijk.

Luistert u alstublieft altijd de volledige band af!

Is er sprake van minder dringende klachten (zoals een gevoelige tandhals, een gebroken vulling of losse kroon) dan is er geen sprake van spoed en vragen wij u te wachten tot de normale openingstijden. Wij zullen altijd proberen u zo spoedig mogelijk te helpen. Indien de drukte in de praktijk een behandeling op dezelfde dag niet toe mocht laten, plannen wij u op een later tijdstip in. Dit zal altijd in goed overleg gebeuren. Wij vragen dan uw begrip hiervoor.

Is uw prothese gebroken of kapot? Breng deze dan ’s morgens voor 9:00 uur naar Veluwe Mondzorg, Stationsweg 47, 8091 AB Wezep, tel. nr. 038-3764755; u heeft deze dan in principe dezelfde dag (rond 17.00 uur) nog terug! Verzekeraars vergoeden reparaties uitgevoerd via de tandarts meestal beter dan wanneer dit rechtstreeks bij een tandtechnieker plaatsvindt. Bovendien kunnen wij dan een zorgvuldige reparatie bewaken.

Tandenpoetsen

Bent u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de (balie)assistente om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Voor u en ons allebei plezieriger!

De mondhygiëniste en preventieassistente

Juist voor het bevorderen van uw mondgezondheid, staan onze medewerksters voor u ter beschikking. Het is immers een bekend feit dat de twee meest voorkomende ziektes van het gebit, gaatjes en tandvleesontstekingen, heel nauw samenhangen met een niet juist onderhoud van het gebit.

Een goede mondhygiëne is de eerste “pijler” van elk goed plan om een gebit voor de toekomst goed gezond te houden of weer te krijgen. Daarbij zijn tandvleesziekten, nu we vandaag de dag het tandbederf door de fluoriden veel beter de baas kunnen, na het 50e levensjaar de belangrijkste oorzaak tot verlies van het gebit. Kortom een gezond gebit staat op een gezond fundament.

De mondhygiëniste en preventieassistentes hebben meer tijd voor deze behandeling dan de tandarts waardoor een kwalitatief beter resultaat wordt behaald.

Bedenk u wel: een goede mondhygiëne lukt niet in een keer! Daarom bevelen wij u vaak meerdere bezoeken aan. Bovendien leert de ervaring dat na verloop van tijd de aandacht op dit zo belangrijke gebied toch weer verslapt! Wij zullen dan proberen dit weer op het juiste moment bij te sturen.

Aansprakelijkheid

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Kamphuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Roken

De regels van de overheid zijn streng. In openbare gebouwen mag niet worden gerookt. Ook bij Tandartspraktijk Kamphuis mag niet worden gerookt. U mag natuurlijk wel buiten roken.

De VIP-behandeling (Voorkomen Is Preventie)

Wanneer u een afspraak maakt voor de periodieke controle, wordt u ingepland in het programma van één van onze preventieassistentes of mondhygiënisten. Deze extra zorg en aandacht voor u persoonlijk en voor uw gebit vraagt ook wat meer tijd. Voor deze VIP-behandeling plannen wij ongeveer 30 minuten per volwassene en 15 minuten per kind.

Zakelijk

Tandartspraktijk Kamphuis is ARBO-gecertificeerd en werkt volgens het WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-protocol ter waarborging van een goede praktijkhygiëne en infectiepreventie.

Tandartspraktijk Kamphuis werkt volgens de Wet op de Privacy.

De betalingsvoorwaarden zijn de standaard voorwaarden van de KNMT. Een afschrift treft u aan in de wachtkamer. Op verzoek kunt u een afschrift verkrijgen. De facturering geschiedt door Famed.
Kopienota’s kunt u bij hen opvragen. Wij hanteren de Tarieven volgens het COTG.

Tandarts Kamphuis staat geregistreerd in het BIG beroepenregister.

Tandarts Kamphuis is KNMT-lid (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde).

Tot slot

Graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.